Veiligheid

Voorbereiding van de reis

Bepaal heel precies -liefst schriftelijk- wat de taken zijn van de verschillende begeleiders om elk misverstand te vermijden. Voorzie ook de uitzonderlijke omstandigheden (ziekte net voor de afreis, afwezigheid van de ouders bij de terugkomst,…).

Voorbereiding van de reisSpreek af met de ondernemer wat de na te leven regels voor de deelnemers zijn (kledij, voeding, drankjes, tijdverdrijf, volume van en aantal stukken bagage, tijdschema,…) in geval van middellange en lange afstandsreizen en vestig de aandacht van de ouders ten gepaste tijd op deze na te leven bepalingen om de veiligheid en het comfort van de kinderen te verzekeren.

Waak erover dat de kinderen de verplichte documenten zoals indentiteiskaart, reispas en door de gemeente bekrachtigde ouderlijke toelating voor kinderen onder de 18 jaar, meenemen.

“ Maak duidelijke afspraken met de vervoerder ”

 

 Het kan interessant zijn om het didactische aspect van de reis voor te bereiden en informatie over bepaalde stop- of bezoekplaatsen te verlenen.

Dring erop aan dat de deelnemers op tijd zijn aan de opstapplaats op de vertrekdag.
Geef de ouders een nummer waarop ze de verantwoordelijken kunnen bereiken in noodgevallen.

right