Veiligheid

Vertrek

Het moment van vertrek is bijzonder belangrijk. Er moet immers een gevoel van samenhorigheid ontstaan tussen passagiers, begeleider(s) en chauffeur(s). Samenhorigheid is de basis voor de optimale veiligheid van iedereen.

Het is aangeraden om op de dag van vertrek en aankomst te zorgen voor een veilige parkeerplaats voor de autocar, zodat de passagiers vlot kunnen in- of uitstappen en hun bagage veilig kunnen in- of uitladen. Vraag aan de ouders om op tijd aanwezig te zijn op de plaats van afspraak om alle stress te vermijden.

“ Leef het contract na ”

Hou U bezig met de kinderen zodra ze in de autocar stappen. Zorg ervoor dat de handbagage goed opgeborgen zit (om te vermijden dat ze valt wanneer er wordt geremd en om, bij problemen, een snelle evacuatie mogelijk te maken).

VertrekVraag aan de chauffeur of de inzittenden tijdens de reis hun gsm mogen gebruiken. Mobiele telefoons kunnen in sommige gevallen de werking van de boordinstrumenten verstoren.

Win inlichtingen in over de planning (reisweg, waar en wanneer wordt er halt gehouden,…). Als klant moet u eveneens de contractueel overeengekomen voorwaarden naleven (bijvoorbeeld inzake het aantal passagiers, de overeengekomen tijdschema's en de verschillende wetgevingen).

Bij een probleem kan u trouwens aansprakelijk worden gesteld als u aanwijzingen geeft die strijdig zijn met de wet.

right