Veiligheid

Traject

TrajectNeem het woord voor het vertrek om eraan te herinneren dat de passagiers verplicht zijn hun veiligheidsgordel te dragen, zoals bij wet bepaald. Maak ook van de gelegenheid gebruik om te zeggen wat ze zeker niet mogen doen en breng hen op de hoogte van de planning.

Indien U bijzondere vragen heeft over film en/of muziek, regel dit met de chauffeur vóór het vertrek. Stoor onder geen enkel beding de chauffeur terwijl hij rijdt!

Wijs de kinderen er ook op dat ze zich tijdens elke pauze aan het tijdschema moeten houden. Vergeet niet om na elke stop te controleren of alle passagiers aan boord zijn en hun veiligheidsgordel dragen.

Controleer bij aankomst of er niets in het voertuig werd vergeten.

“ Respecteer het tijdschema ”

 


right