Reglementering

Snelheidsbeperkingen

“ 90 km/u op snelwegen in België ”

In België mogen autocars maximum 50km/u rijden in de bebouwde kom en 90km/u op de autosnelwegen en wegen met 4 rijstroken, behalve andersluidende aanwijzingen.

In het buitenland is de maximumsnelheid in de bebouwde kom 50km/u en 100 km/u op de autosnelwegen in de meeste Europese landen (onder meer A, CH, D, F, I, NL).

Snelheidsbeperkingen

right