Reglementering

Rijbewijs

Elke bestuurder van een voertuig met meer dan 8+1 plaatsen moet houder zijn van een rijbewijs D (+E als een aanhangwagen van meer dan 750 kg wordt gesleept) en van een getuigschrift van medische schifting. De minimumleeftijd van de bestuurders is 21 jaar.

Sedert 10/09/08 moeten alle chauffeurs eveneens voldoen aan de vakbekwaamheidseisen. Concreet houdt dit, naast bijkomende proeven voor het behalen van het rijbewijs, de verplichting in 35 uren nascholing te volgen per periode van 5 jaar . De chauffeurs die in dienst waren bij de toepassing van deze bepaling, moeten ten laatste op 09/09/15 in regel zijn.

“ De chauffeur moet over een rijbewijs D, een medische schifting en een vakbekwaamheid beschikken. ”

Rijbewijs

right